Ceník

Výsledný měsíční (roční) paušál naše firma určuje v závislosti počtu zpracovávaných dokladů, složitosti účetnictví ( mzdy, evidence přenesení daň. povinnosti, zahraniční obchod atd.) a dalších úkonů požadovaných klientem. Podrobné dělení složitosti účetnictví podniků naleznete na stránce Varianty podniků .

Níže pro Vaši informaci uvádíme orientační rozsah cen měsíčního paušálního poplatku a jednorázových poplatků:

Paušální sazba:

OSVČ:

0 – 50 dokladů ………………………………. 500,- Kč až 5000,- Kč

50 – 150 dokladů …………………….……. 2000,- Kč až 15000,- Kč

150 a více dokladů ………………………… 3000,- Kč ->

 

Právnické osoby (s.r.o., a.s. ,o.s.) :

0 – 50 dokladů ………………………………. 1500,- Kč až 6000,- Kč

50 – 150 dokladů …………………….……. 3000,- Kč až 15000,- Kč

150 a více dokladů ………………………… 8000,- Kč ->

V ceně paušálu je zahrnuto i poradenství a možnost zasílání přehledů o zaplacených fakturách a hospodaření podniku. V případě potřeby klienta a včasného dodání dokladů, jsou přehledy zasílány na jeho email jednou měsíčně nebo kvartálně a to vždy nejpozději k 20tému měsíce před odevzdání příslušného daňového přiznání k DPH ( kvartální plátce – 20.2., 20.5.,20.8., 20.11 – měsíční plátce 20.1., 20.2., 20.3., 20.4.)

 

Jednorázové poplatky (nezahrnuté v paušální sazbě):

Účetnictví:

Cena vyhotovení účetní uzávěrky nebo závěrky za kalendářní (účetní) rok je 50% paušální platby.

Daně:

Cena zpracování podkladů daňového přiznání k dani z přidané hodnoty je 25% paušální platby (min. 500,- Kč)

Cena za zpracování přiznání k jednotlivé dani z příjmů je 25% paušální platby (min. 500,- Kč)

Cena za zpracování podkladů a zapracování do formuláře pro přiznání k dani silniční za každé tři automobily je 500,- Kč.

Mzdy:

Cena vedení mzdového účetnictví za zaměstnance/měsíc je 250,- Kč.

Cena roční uzávěrky mzdového účetnictví je 25% měsíčně paušální platby.